Klinikken tilbyder nu behandling med Platelet Rich Fibrin (PRF)

PRF – vækst- og helingsfaktorer udvundet af dit eget blod. Læs mere…

Klinikken tilbyder ikke telefon- og E-mailkonsultation!

Du kan derfor ikke påregne at kunne komme til at tale med speciallægerne, hvis du ringer til klinikken. Meddelelser kan gives til sekretæren eller sygeplejersken i telefontiden og kan via disse videregives til speciallægen. E-mail henvendelser indføres i journalen og videregives til gennemsyn af speciallægen. Der kan ikke forventes kvittering eller svar på disse meddelelser med det samme. Der kan være meget lang ventetid på besvarelse af E-mail og telefonhenvendelser specifikt til speciallægen, idet der er meget travlhed i klinikken.

E-mail henvendelser med anmodninger om at blive ringet op af sekretariatet uden for normal telefontid, eller ved ventetid på grund af kødannelse i telefontiden, vil af samme årsag ikke blive efterkommet.

Forbered dig inden forundersøgelse – og spørg løs

Det er til stor nytte, hvis du forbereder dig godt inden forundersøgelsen. Er du velforberedt, får speciallægen flest mulige relevante oplysninger. Læs mere om forberedelse under Patientsikkerhed.