Arbejdsmiljø

Det er vores ønske at fastholde et sundt arbejdsmiljø, hvor både fysiske og psykiske områder vurderes løbende. Klinikken ønsker at følge udviklingen tæt og uddanne/opkvalificere medarbejderne i takt med, at der sker ændringer, hvad enten det drejer sig om samfund, lægevidenskab eller IT. Et sundt arbejdsmiljø gavner både medarbejdere og patienter, da det medvirker til øget engagement og arbejdsglæde og dermed øger kvaliteten.

Som virksomhed i den sundhedsfaglige branche ønsker vi at være en del af det rummelige arbejdsmarked:

 • Vi støtter og favner mangfoldighedsprincippet og fokuserer på medarbejdernes talenter uden skelen til alder, køn, handicap, seksuel orientering eller etnisk herkomst
 • Vi støtter fastholdelsesprincippet og har procedurer og fleksible ordninger i beredskab, i fald en medarbejder langtidssygemeldes
 • Vi støtter medarbejdernes sundhedsorientering ved at tilbyde sundhedsfremmende aktiviteter.

Klinikken har i samråd med medarbejderne indført en Arbejdsmiljøpolitik med tilhørende underpolitikker som udgangspunkt i den forebyggende arbejdsmiljøindsats:

 • Arbejdsmiljøpolitik PDF
 • Trivselspolitik PDF
 • Sundhedspolitik PDF
 • Misbrugspolitik PDF
 • Rygepolitik PDF
 • Nærværs- og sygefraværspolitik PDF
 • Graviditetspolitik PDF

Personalets gennemførte kurser:

 • Grundlæggende og udvidet kursus i klinikkens journalsystem.(2012)
 • Kursus i akkreditering og hygiejne hos praktiserende læge og speciallæge.(2012)
 • Kursus i bedring af relation mellem sundhedspersonale og patienter af anden etnisk herkomst.(2012)
 • Udvidet workshop i klinikkens journalsystem.(2014)
 • Akkreditering i speciallægepraksis.(2015)
 • Hvordan ruster vi os til forandringer.(2015)
 • Opdatering af HLR.(2015)

Via Arbejdstilsynets hjemmeside kan både medarbejdere og arbejdsgivere holde sig informeret om viden og udvikling indenfor området, herunder smiley status for virksomheder.