Tilfredshedsmåling

Vi vil meget gerne høre din mening når du har været patient i klinikken. Såvel positiv som negativ kritik er vigtig for os i vores bestræbelser på at yde den bedst mulige oplevelse for patienten. Deltag i vores løbende tilfredshedsmåling ved at tage stilling til nedenstående spørgsmål og eventuelt skrive uddybende ris/ros. Du bestemmer selv om du vil være anonym, og du behøver kun besvare de spørgsmål du har lyst til.

Information på indkaldelse/hjemmeside?
Ventetid fra henvisnings tidspunkt?
Modtagelse i klinikken?
Personalets imødekommenhed?
Ventetid i klinikken?
Atmosfære i klinikken?
Lægens imødekommenhed?
Muligheden for at stille spørgsmål?
Den mundtlige information?
Den skriftlige information?
Ventetid på undersøgelsessvar?
Resultat af behandling/operation?
Samlede indtryk af patientforløb?
Din alder?

Dit køn?


Uddybende ris og ros